VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Transfer Account về VietWow

  • Posted at
  • 03-09-2020
Nhằm hỗ trợ những người chơi cũ từ các server khác có thể nhanh chóng tiếp cận vào tham gia server. Ban Quản trị sẽ hỗ trợ các người chơi có thể chuyển từ server khác về Vietwow.

Nhằm hỗ trợ những người chơi cũ từ các server khác có thể nhanh chóng tiếp cận vào tham gia server. Ban Quản trị sẽ hỗ trợ các người chơi có thể chuyển từ server khác về Vietwow.

 

• Yêu cầu:

  ◦ Chưa từng có tài khoản lv90 tại server Vietwow

  ◦ Inbox và gửi ảnh bảng character khi đăng nhập tại server khác

  ◦ Lập tài khoản và tạo nhân vật lv1 tại server Vietwow

  ◦ Like fanpage: https://www.facebook.com/VietWowCommunity/

 

• Phần quà nhận được:
  ◦ Instant 1 character lv 90
  ◦ 10,000 gold
  ◦ Bộ quà tặng AV (lv90: 150 gems, lv20: fly mount)