VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

Mist of Pandaria 5.4.8 OPEN BETA
Mist of Pandaria 5.4.8 OPEN BETA
  • By Admin
  • 800
  • 10-Mar-2019
Lời ngỏ: ?Như nhiều bạn đã biết, server Vietwow Mist of Pandaria đã tồn tại ở phiên bản 5.4.2 trong một khoảng thời gian rất dài, do đây là phiên bản được phát triển lâu và ổn định
VietWow Changelogs
VietWow Changelogs
  • By Admin
  • 800
  • 02-May-2020
Các Update của Server được post ở discord