VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

How to Install

Link download:
?Link: bit.ly/2NNKgyC
?Dự phòng trong trường hợp bị limit: https://drive.google.com/file/d/1lbRWuEm0IfvG2wRgSREtFMmfcMdrFosB/view

Link Mini Client: Click vào đây

  1. Giải nén rồi sử dụng File Wow.exe để vào game
  2. Đăng nhập bằng "TÀI KHOẢN"  đã tạo ( Không phải bằng Email )
  3. Join Group của Server trên Facebook để được hỗ trợ thêm : https://www.facebook.com/groups/vietwow/