VietWow

Welcome To VietWow

New to Server? Read our information page here Here

How to Install

Link download:

 

Full Link: https://drive.google.com/file/d/1pfL1Gfk67X6uaDZObgZ4V3oRLMzPiotP/view

 

Full Link Backup 1: Download Full Client

Link Mini Client:  ( Vừa tải vừa chơi nên lúc đầu sẽ hơi chậm nhưng vài lần thì sẽ mượt ) : https://drive.google.com/file/d/1jJ4F6hGOlwo-kQfPw9pxmVt8Y1MkOwkA/view

  1. Giải nén rồi sử dụng File Wow.exe để vào game ( Chờ khoảng 15-30p tùy thuộc vào tốc độ internet của bạn )
  2. Đăng nhập bằng "TÀI KHOẢN"  đã tạo ( Không phải bằng Email )
  3. Join Group của Server trên Facebook để được hỗ trợ thêm : https://www.facebook.com/groups/vietwow/