Good news everyone,
Mình là Avin, quản lý mới của chuyên mục comic WoW tiếng việt. Mình cùng với Fall chịu trách nhiệm dịch và biên tập truyện tranh về WoW. Mỗi chương truyện dịch sẽ được đăng vào thứ 7 hàng tuần, rất mong mọi người ủng hộ .

Khỏi lôi thôi dài dòng, mình xin được tiếp tục câu chuyện về thanh kiếm Ashbringer và số phận gia đình Mograine.

Tóm tắt chương trước: Trong trận chiến giữa Orc và Human, tướng Alexandros Mograine đã loot được một quả cầu có sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, mặc dù phải hy sinh cánh tay phải. Ông tin rằng nếu điều khiển được sức mạnh này, không một đội quân nào có thể chống lại...


 
Translator: Fall & Avin
Editor: Avin


BONUS